bitlogistics.pl

Strona o motoryzacji i biznesie

Biznes Transport

Firma transportowa

Profesjonalnie zarządzana firma transportowa ma wielkie szanse na osiągnięcie wiodącej pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku. Na czym dokładnie polega charakterystyka prężnie funkcjonującej firmy z tej branży? Do podstawowych obowiązków takiego przedsiębiorstwa należy zaliczyć wszystkie czynności, które związane są dostarczaniem przesyłek, transporcie towarów z wyznaczonego miejsca pod wskazany adres.

Czym zajmują się takie firmy?

Firmy działające w tej sferze gospodarki świadczą szeroki zakres usług, poczynając od przewozu, a kończąc na wyładunku dóbr. Mogą one na zlecenie klienta dokonywać przepakowań towaru, przechowywać go w odpowiednim miejscu, czy też brać udział w odprawie celnej.


Firma transportowa działa w oparciu o przepisy prawa przewozowego, jeśli zajmuje się również pośrednictwem w przewozie rzeczy, zobligowana jest do spełniania wymogów narzucanych przez ustawę o transporcie drogowym. Świadczenie usług z zakresu przewozu rzeczy wymaga też uzyskania stosownej licencji. Licencja zostanie wydana pod warunkiem, że firma spełnia kilka warunków.

Wydawanie licencji – zasady

Nie zostanie ona udzielona w momencie, gdy w zarządzie firmy znajdują się osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa karne skarbowe, lub za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu itd. Licencja nie zostanie wydana również wtedy, gdy członkowi zarządu wydano prawomocny zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ruchu drogowego. Warunkiem koniecznym do otrzymania licencji jest posiadanie w zarządzie przedsiębiorstwa przynajmniej jednej osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych.

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowej? To specjalny dokument będący dowodem na to, że dana osoba posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu ruchu drogowego. Certyfikat zawodowy tego typu można uzyskać poprzez zdanie egzaminu państwowego. Przystąpienie do takiego egzaminu jest płatne. Jego cena to 800 złotych.


Działalność pośrednictwa przy przewozie rzeczy możemy prowadzić, jeśli przedsiębiorstwo spełnia wymogi finansowe. Musi ono mieć do dyspozycji przynajmniej 50 000 euro, co jest udokumentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Wniosek o licencję należy złożyć w starostwie powiatowym.

Do niego obowiązkowo trzeba dołączyć kilka zaświadczeń: certyfikat kompetencji zawodowej, oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, dowód wniesienia opłaty, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych przedsiębiorstwa.
Wysokość opłaty licencyjnej jest uzależniona od okresu jej ważności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.