Kontakt – Bit Logistics
Polski

Kontakt

Dane kontaktowe

Zapraszamy do współpracy

 • Buyout Invest Sp. z o.o.

  ul. Magazynowa 7
  80-180 Kowale

  NIP: 5492432936
  REGON: 122477354
  KRS: 0000406584

  Tel. +48 58 766 48 41
  Fax. +48 58 766 48 61

   

  Inspektor Ochrony Danych w Buyout Invest Sp. z o.o. :
  Norbert Bogucki
  Kontakt e-mail: boguckin@bestwayconsulting.pl

 • E-mail ogólny:
  biuro@bitlogistics.pl

  Dział administracji i faktur:
  faktury@bitlogistics.pl

  Dział transportu:
  transport@bitlogistics.pl

  Dział spedycji:
  spedycja@bitlogistics.pl

 • Timocom nr: 291416
  Telerout nr: 303292
  Trans nr: 633303

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibąw Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będąw celu przygotowania oferty, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione. Pani/Pana dane osoboweprzechowywane będą przez okres 3 lat. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo doprzenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty logistyczno-spedycyjnej? Skontaktuj się z oddziałem w Kowalach k. Gdańska. Nasz zespół odpowie na wszystkie pytania dotyczące usług świadczonych przez BIT Logistics.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania oferty i późniejszego kontaktu.

Szukasz pracy?

Sprawdź wolne wakaty
ul. Magazynowa 7
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
 2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
 6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;