Strona główna
Transport
Tutaj jesteś

Licencja transportowa dla transportu poniżej 3,5 tony już od 2022 roku.

10 czerwca 2021 Licencja transportowa

Dokładnie od 20 maja 2022 roku międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony zostanie włączony pod przepisy Rozporządzenia 1072/2009, a co za tym idzie – aby legalnie wykonywać tego typu przewozy przedsiębiorca będzie musiał uzyskać licencję transportową. Wiąże się z tym oczywiście obowiązek spełnienia wymagań, które w chwili obecnej dotyczą jedynie przewoźników wykorzystujących ciężarówki powyżej 3,5 tony i autobusy. Mowa tutaj o warunkach sformułowanych w art. 3 Rozporządzenia 1071/2009, czyli:

  • spełnienie wymogu posiadania dobrej reputacji,
  • posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich,
  • posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej oraz
  • posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych.

Od czego zacząć starania o licencję transportową?

Najwięcej problemów przysporzyć może oczywiście punkt mówiący o wymaganych kompetencjach zawodowych. Są one potwierdzane Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, który wydawany jest imiennie po uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnego wyniku podczas egzaminu państwowego. Po zmianach przedsiębiorca wykonujący międzynarodowe przewozy busami, będzie musiał legitymować się wspomnianym dokumentem lub przedstawić osobę, która taki Certyfikat posiada i która ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem.

Egzamin na certyfikat nie należy do łatwych. Baza pytań jest niejawna, co oznacza, że nikt nie ma do nich dostępu. Zakres wymaganej wiedzy określony został w załączniku 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Zgodnie z przedstawionymi w nim wytycznymi zakres obejmuje 8 modułów:

A. Prawo cywilne

B. Prawo handlowe

C. Prawo socjalne

D. Prawo podatkowe

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

F. Dostęp do rynku

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

H. Bezpieczeństwo drogowe

Jak widać zakres materiałów do nauki jest bardzo szeroki. W połączeniu z brakiem jawnej bazy pytań, sprawia że przygotowanie do egzaminu bez odpowiedniej pomocy może okazać się trudne. Dlatego warto wcześniej się zastanowić i obiektywnie spojrzeć na swoje możliwości i umiejętności, a w razie problemów poszukać pomocy wśród wyspecjalizowanych firm.

Zarówno w organizacji licencji transportowej, jak i w przygotowaniu do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych można skorzystać z pomocy specjalistów. Firma ABC Szkolenia prowadzi w tym zakresie usługi doradcze oraz szkoleniowe. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 531 700 182 lub kierując wiadomość na email: [email protected].

Redakcja bitlogistics.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie biznes, transport, motoryzacja, męskie zainteresowania oraz logistyka łączą się, by dostarczyć Ci wszechstronnej wiedzy i inspiracji w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorstw, mobilnością i fascynującym światem motoryzacji!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Magazyny i hale produkcyjne
Transport morski - wady i zalety
logistyka magazynowa

Jesteś zainteresowany reklamą?

logistyka magazynowa