bitlogistics.pl

Strona o motoryzacji i biznesie

finanse w firmie
Biznes

Jak zadbać o płynność finansową firmy w branży budowlanej?

Choć w każdej gałęzi gospodarki przedsiębiorcom zdarzają się przejściowe problemy z płynnością finansową, mało która branża jest tak podatna na to przykre zjawisko, jak branża budowlana. Skąd biorą się tak częste zatory płatnicze? Jak im zapobiegać? Jakie kroki wykonać, aby zniwelować negatywne skutki już powstałych zatorów płatniczych? Na te wszystkie pytania odpowiadamy poniżej!

Czym jest zator płatniczy?

Zatory płatniczy występuje w sytuacji, w której przedsiębiorca regularnie świadczy usługi lub sprzedaje towary, a także wystawia za nie faktury, jednak nie otrzymuje od swoich kontrahentów płatności w terminie. 

Gdy taki stan rzeczy się przedłuża, zadłużenia przechodzą na następne podmioty – przedsiębiorca, który nie otrzymuje na czas pieniędzy od kontrahentów, w końcu przestaje być w stanie zapłacić swoim dostawcom towarów i usług, co może doprowadzić do powstania efektu kuli śnieżnej – czyli właśnie zatoru płatniczego.

Czym grozi utrata płynności finansowej?

Powstawanie zatorów płatniczych związane jest bezpośrednio z utratą płynności finansowej, czyli zjawiskiem, w którym przedsiębiorstwo traci możliwość spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Taka sytuacja powinna trwać jak najkrócej, ponieważ przedłużające się kłopoty z płynnością finansową mogą doprowadzić do utraty klientów, kontaktów biznesowych, a przede wszystkim renomy i wiarygodności firmy. 

Dlaczego branża budowlana jest szczególnie narażona na zatory płatnicze?

W szeroko pojętej branży budowlanej opóźnienia w płatnościach są na porządku dziennym – długie łańcuchy dostaw, problemy logistyczne, podatność branży na różnorakie kryzysy gospodarcze, a także tendencja do przyjmowania zbyt dużej liczby zleceń sprawiają, że niemal nikogo z klientów końcowych nie dziwi zwykle poważnie przedłużony termin realizacji zlecenia. Normą w branży budowlanej są kilkumiesięczne opóźnienia, a zdarzają się nawet i kilkuletnie! Czy da się na to coś zaradzić?

Jak zapobiegać utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa?

Jeżeli prowadzisz firmę budowlaną i chcesz zabezpieczyć się przed ewentualną utratą płynności finansowej, powinieneś przede wszystkim bacznie monitorować finanse Twojego przedsiębiorstwa. Choć brzmi to jak truizm, w rzeczywistości wielu przedsiębiorców stających po raz pierwszy w obliczu utraty płynności finansowej przyznaje się do tego, że nie prowadzi szeroko zakrojonego monitoringu finansów ani nie planuje z wyprzedzeniem wydatków firmowych.

Skutecznym sposobem na radzenie sobie z utratą płynności finansowej jest korzystanie z faktoringu. To prosta usługa, w ramach której przedsiębiorca płaci miesięczną opłatę abonamentową w zamian za możliwość korzystania z odnawialnego limitu faktoringowego. W ramach tego limitu, przedsiębiorca może sprzedawać faktury, które już wystawił, ale za które jeszcze nie otrzymał należności. W ten sposób można finansować dowolną liczbę faktur miesięcznie – jedynym ograniczeniem jest kwota limitu faktoringowego. W PragmaGO możliwe jest założenie konta z limitem od 50 000 zł do nawet 1 000 000 zł! 

Sprawdź, jak sprawdza się faktoring w branży budowlanej!