bitlogistics.pl

Strona o motoryzacji i biznesie

ceny zbóż
Biznes

Ceny zbóż w 2022

Zboża to jeden z najważniejszych produktów polskiego rolnictwa. Pszenica, żyto czy jęczmień czyli zboża konsumpcyjne to kluczowy surowiec dla przemysłu spożywczego. Zboża paszowe takie jak pszenżyto, owies, czy kukurydza są podstawowym komponentem do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich. 

Pierwsze zestawienie cen w 2022 roku przyniosło podwyżkę cen zbóż.

Przykładowo rzepak podrożał o półtora procent, a biorąc pod uwagę każdy rok, ceny uległy podwyższeniu aż o 80%. Aktualnie osiągają rekordowy pułap, czyli około 725 euro za tonę na giełdzie w Paryżu. Według prognoz amerykanów, światowa produkcja w tym sezonie utrzyma się na poziomie około 69 milionów ton, to i tak nie ma co liczyć na duże spadki. Wysokie paryskie notowania przyczyniły się do wysokich cen rzepaku w Polsce. Nasze zakłady bowiem oferują za tonę około 3400 złotych.

Podwyżki cen pszenicy

Niestety podwyżki cen dotyczą również pszenicy. Ceny rosły zarówno na giełdzie w Paryżu jak i w Chicago. Na paryskiej wyceniana jest na nieco 290 euro za tonę (jest to prawie 40% więcej niż w poprzednim roku). Z kolei za oceanem notowania pszenicy zbliżyły się do 300 dolarów za tonę, co w zestawieniu z poprzednim rokiem, wiążę się z 30% wzrostem wobec zeszłorocznych cen. Krajowe notowania pszenicy wykazują stagnację, oczekując na stabilizację na świecie.

Ceny zbóż 2022 do 2021- porównanie rok do roku

Porównując rok 2021 z rokiem 2020 średnie ceny zbóż również wzrosły. Przykładowo cena tony jęczmienia pod koniec 2020 roku wynosiła 730 złotych, a pod koniec 2021 roku plasuje się na poziomie 1120 złotych. Przełom roku poprzedniego jak i obecnego na rynku zbóż odznaczył się wzrostem cen, większym popytem a także większą realizacją kontraktów. Ostatnie tygodnie 2021 roku przyniosły historyczne rekordy cen zbóż i roślin oleistych. W 2022 rok weszliśmy z wysokimi stawkami, pomimo bardzo podobnego kursu euro do złotego. Nie ma szans żeby kupić jakiekolwiek zboże poniżej 1000 złotych za tonę.

Aktualne ceny zbóż

Aktualne ceny zbóż zebrane z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski na dzień 3 stycznia 2022 roku przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl prezentują się następująco (w nawiasie podano uśrednione stawki):

  • pszenica konsumpcyjna 1100-1360 (1267,08),
  • jęczmień konsumpcyjny 900-1360 (1015,42),
  • żyto konsumpcyjne 900-1200 (1027,03),
  • pszenica paszowa 980-1340 (1199,17),
  • żyto paszowe 850-1160 (952,86),
  • jęczmień paszowy 880-1220 (1010,83),
  • pszenżyto 880-1200 (1052,83),
  • rzepak 2900-3550 (3326,19),
  • kukurydza 950-1130 (1022,06).

W ofercie firmy Agrochest znajdziemy materiały siewne, nawozy, pasze. Funkcjonuje również punkt skupu zbóż. Firma oferuje usługi siewu tradycyjnego siewnikiem Horsch Pronto, a także metodą Strip Till. Ponadto w ofercie znajdziemy także usługę zbioru zbóż kombajnem John Deere S680. Agrochest posiada kilka oddziałów w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W razie pytań, dane kontaktowe łatwo odnajdziemy na stronie agrochest.pl.