Pусский

КАРЬЕРА

Мы являемся современной, динамично развивающейся компанией. Нашей целью является предоставление клиентам услуг на наивысшем уровне. Эту цель мы достигаем благодаря нашей команде специалистов, которые непрерывно повышают свою квалификацию и расширяют свои знания на курсах и перенимают опыт от старших профессионалов.

Если интересуешься миром, если ты креативный и готов к новым заданиям, стань частью нашей команды!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ НА ДОЛЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕДИТОР

НАШ АВТОПАРК

ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;