Magazynowanie - BIT Logistics
Polski

Magazynowanie

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA

 

MAGAZYN
• Powierzchnia:
– łączna – 2555 m2,
– powierzchnia w bloku – 600 m2,
– liczba miejsc paletowych na regałach – 2800,
• Indeksowanie odbywa się za pomocą kodów kreskowych.
• Magazyn jest czynny w od 8:00 do 16:00 z możliwością dopasowania do zapotrzebowania Klienta.
• Możliwe jest wydanie towaru na wywołanie.
• Ładunki cało–samochodowe z awizacją 24–godzinną.

WARUNKI UMOWY
• Okres umowy – 24 miesiące
• Stawka:
– składowanie na regałach – 0,79 zł za europaletę na dobę,
– składowanie w bloku – 47 zł/m2,
– każde wejście i wyjście – 5,50 zł.

ul. Magazynowa 7
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;