TRASPORTO SU STRADA | BIT Logistics
Italiano

OFFERTA

TRASPORTO SU STRADA

TRASPORTO SU STRADA

Il trasporto della merce su strada è la specializzazione in cui non abbiamo concorrenza. L’azienda di trasporto BIT Logistics con sede a Danzica unisce in sé soluzioni moderne. Il team di autisti qualificati e il team di spedizione dell’azienda, formano la nuova qualità di trasporto. La BIT Logistics offre i servizi completi di trasporto. Grazie ad essi, la Tua merce giungerà sempre a destinazione. Sempre puntualmente. Sul territorio di tutta l’Unione Europea e della Svizzera. La merce trasportata in modo corretto ed efficiente, è un’attività che funziona in modo effettivo.

La tua attività. Utilizzi i nostri servizi? Bene, dunque accomodati e rilassati. Non devi più preoccuparti di dove e quando arriverà il Tuo trasporto. Sappi che la Tua merce è in buone mani.

Ecco il parco di cui disponiamo:
 

FLOTTA

Non sei ancora nostro cliente e sei interessato alla nostra offerta?

CONTATTO o chiedi di essere contattato all’indirizzo: przewoznik@bitlogistics.pl
ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;