PER IL CLIENTE | BIT Logistics
Italiano

OFFERTA

PER IL CLIENTE

Ci occupiamo di trasporti stradali sul territorio europeo. Utilizziamo autoarticolati telonati e furgoni telonati con un PTT fino a 3,5 t – 10 e 12 posti.
I nostri servizi di logistica e spedizione sono la garanzia di professionalità e di puntualità. Approfitta dei nostri servizi e sii sicuro della sicurezza della consegna puntuale. Il parco di cui disponiamo, è soggetto alle revisioni costanti, perciò garantiamo il trasporto nazionale ed estero senza problemi.

Vuoi intraprendere una collaborazione? Contattaci

CONTATTO
Oppure contattaci all’indirizzo: klient@bitlogistics.pl

We are happy to offer you a partnership. Fill in the form and we will call you back!

FLOTTA

ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;