FORMULAIRE POUR LE TRANSPORTEUR | BIT Logistics
Français

FORMULAIRE POUR LE TRANSPORTEUR

FORMULAIRE POUR LE TRANSPORTEUR

VOULEZ-VOUS ETABLIR UNE COLLABORATION ? REMPLISSEZ LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET NOUS VOUS RAPPELLERONS.

 • Prénom et nom:

  Numéro de TVA :

  Adresse e-mail:

  Téléphone de contact:

  Raison sociale:

  Adresse:

  Informations sur les véhicules

  Nombre de vehicles:

  Type de véhicule:
  SavoyardeBâcheFourgonFrigoCiterneSoloBusAutre

  Type de vehicle:
  StandardMega

  Type de chargement
  latéralpar l’arrièrepar le haut / toit

  Toit ouvrable :
  1 sens2 sens

  Norme EURO:
  EURO5EURO6

  GPS:

  oui

  Vehicle equipe de combien de chauffeur
  12

  Système de travail des chauffeurs:
  4 semaines3 semaines2 semainesautres

  Certificat ADR - Permis de conduire ADR:

  oui

  Assurance:
  NationalInternationalCabotage

  La somme de garantie OCP international en Euro:

  Certificat XL ::
  oui

  MultiLock:
  oui

  Sangles (minimum 20):
  oui

  Type de sangles d’arrimage (daN) :
  50020002500Autre

  Équerre (minimum 40)::
  oui

  Tapis anti-dérapant (epaisseur minimale 8mm, Sur tout le sol de la semi):
  oui

  Hayon élévateur:
  oui

  Transpalette:
  oui

  Porte-palette:
  oui  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
 2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
 6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;