CONTACT | BIT Logistics
Français

CONTACT

COORDONNEES

NOUS VOUS INVITONS A LA COOPERATION

 • Buyout Invest Sp. z o.o.

  ul. Magazynowa 7
  80-180 Kowale

  Numéro d’identification fiscale (NIP) : 5492432936
  N° statistique REGON : 122477354
  N° de Registre National des Sociétés (KRS) : 0000406584

  Tél. +48 58 766 48 41
  Fax. +48 58 766 48 61

 • Adresse e-mail générale :
  biuro@bitlogistics.pl

  Service d’administration et de facturation :
  faktury@bitlogistics.pl

  Service de transport :
  transport@bitlogistics.pl

  Service d’expédition :
  spedycja@bitlogistics.pl

 • Timocom nr°: 291416
  Téléroute n° : 303292
  Trans n° : 633303

Voulez-vous en savoir plus sur notre offre logistique et d’expédition? Contactez notre filiale à Gdańsk. Nos spécialistes répondront à toutes les questions relatives aux services fournis par BIT Logistics.

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania oferty i późniejszego kontaktu.

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

DECOUVREZ NOS POSTES VACANTS
ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
 2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
 6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;