BISNODE - CERTIFICATE OF BUSINESS CREDIBILITY BIT Logistics
English

BISNODE – CERTIFICATE OF BUSINESS CREDIBILITY

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bisnode Polska, wiodąca na rynku wywiadownia gospodarcza honoruje firmy wiarygodne biznesowo. Do grona nagrodzonych należą firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej przez Bisnode Polska. BIT Logistics otrzymało Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadany na podstawie danych finansowych z roku 2016. Otrzymany Certyfikat poświadcza wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Ocena wiarygodności i stabilności firmy, wystawiana przez naszych analityków, opiera się na:
– analizie moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor,
– analizie wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych,
– największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;