INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES | BIT Logistics
English

Offer

INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES

INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES

We have everything under control, we react immediately, provide full service and have individual approach. This is the way we provide International transport services. We are here to check the order, price and every chain of delivery. Our office is in Gdansk, so our personnel are available 24 hours a day 7 days a week, so you can track your cargo on every stage. We take pride in our ability to help on the highest level.

Our expeditors fluently speak English, French, German, Spanish, Arabish and Italian, which allows us to find the best solutions along entire chain of delivery, saving your time and your money. We provide all aspects of domestic and international transportation. Partnership with Bit Logistics means meeting delivery deadlines while still maintaining the highest quality service and safety.

You have not worked with us yet, but you are interested in our offer?

Press CONTACT or contact us by e-mail: przewoznik@bitlogistics.pl
ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;