About us - BIT Logistics
English

About us

Our
goal

 SATISFIED CUSTOMER

We are an experienced and solid company, our goal stated from the very beginning has been the fully satisfied customer. Our hard work resulted in confidence and sustainable partnership with contractees all over Europe. Efficiency, accuracy and competence are 3 main bases in our business.

Our team

Our dedicated team

BIT Logistics is a cohesive enthusiastic team of young people. The long-term experience in Logistics and Expedition cleared our way to European market and successful partnership with our Clients

Our
goal

TRUSTWORTHY PARTNERSHIP

BIT Logistics's agenda is trustworthy partnership with our carriers and drivers. An essential part in it is ability to provide the most cost effective shipping solutions on time.

BIT Logistics is an expert in expedited transportation services. Our dedicated team of experts is the key to our high level services, accuracy and customer satisfaction. Hundreds of satisfied customers trust us their cargo. Put your cargo in our hands! Learn more about us.

WE ARE HERE TO HELP

JOB OPPORTUNITIES

OPEN VACANCIES 
ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;