BIT Logistics - INTERNATIONAL EXPEDITED TRANSPORTATION SERVICES | BIT Logistics
English

INTERNATIONAL EXPEDITED
TRANSPORTATION SERVICES

BIT Logistics is a solid company that provides expedited delivery throughout Europe.

Read more

High
safety

As an international transport company, we enjoy the trust of our contractors and consistently build our brand.

Read more

The shortest
delivery time

As an experienced company we offer the shortest delivery time under the given conditions

Read more

Tracking

Our up-to-date GPS tracking system allows showing immediately the exact location of the vehicle.

Read more

Full
Guarantee

Our confident is based on lots of certificates thanks to which we are able to guarantee the filling of order at a high level

Read more

WHO WE ARE

BIT Logistics is a solid company that provides expedited delivery throughout Europe. International transport services is our main field of work. Long-term experience enables us to guarantee safe delivery. Working with Bit Logistics means the best logistics solutions and delivery always on time. See for yourself!

Read more

SERVICES

EXPEDITED TRANSPORTATION SERVICES

Logistics is a complex operation; it is both the activity of organizing the movement and the activity of transporting goods to customers. And one doesn't exist without the other

Read more

JOB OPPORTUNITIES

OPEN VACANCIES 
ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;