Lagerung - BIT Logistics
Deutsch

(Polski) Magazynowanie

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA

 

MAGAZYN
• Powierzchnia:
– łączna – 2555 m2,
– powierzchnia w bloku – 600 m2,
– liczba miejsc paletowych na regałach – 2800,
• Indeksowanie odbywa się za pomocą kodów kreskowych.
• Magazyn jest czynny w od 8:00 do 16:00 z możliwością dopasowania do zapotrzebowania Klienta.
• Możliwe jest wydanie towaru na wywołanie.
• Ładunki cało–samochodowe z awizacją 24–godzinną.

WARUNKI UMOWY
• Okres umowy – 24 miesiące
• Stawka:
– składowanie na regałach – 0,79 zł za europaletę na dobę,
– składowanie w bloku – 47 zł/m2,
– każde wejście i wyjście – 5,50 zł.

ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;